Aanbevelingen

Moeder Teresa

“Het hart van Jezus is zo teder, zo vol van liefde en mededogen, zo dorstend om ons lief te hebben en door ons te worden liefgehad. Hij heeft onze harten voor Hemzelf gemaakt en, zoals Sint Augustinus het zegt, onze harten blijven rusteloos totdat ze rust vinden in Hem. Ik bid dat ieder die dit boek gebruikt met het verlangen om vrij en genezen te worden door Jezus, Hem mogen vinden, de bron van de ware vreugde, vrede en liefde. Moge Rachels Wijngaard een instrument zijn van Jezus’ dorst om te genezen en tot leven op te wekken, tot de volheid van leven die Jezus beloofde, zelfs vandaag aan hen die Zijn vrede zoeken.”

God zegene u.

Moeder Teresa van Calcutta


“De ervaring van genezing leidt iemand tot een openheid voor het geloof en het leven die degenen die gebroken zijn terugleidt naar de Kerk en de Christus die van hen houdt. Rachels Wijngaard is meer een ervaring dan een boek, omdat het diens navolgers leidt tot een heelheid en compleetheid die alleen Gods gave kan zijn.”

priester Michael Mannion

Auteur, Leraar


Rachel’s Wijngaard is een unieke verweving van spiritualiteit en psychologie. Deelnemers worden uitgenodigd Gods uitnodiging tot bekering te ervaren door het mysterie van hun eigen levens opnieuw te waarderen, de milde omhelzing van Jezus, en de kracht en omvormende genade van de sacramenten te ervaren. Rachels Wijngaard roept iedere deelnemer op binnen te treden in het hart van God die hartstochtelijk verlangt naar hun genezing en heiligheid, en van ieder van hen houdt alsof zij de enige zou zijn.”

Trish Schickert

Associate Directrice

Nationaal bureau post-abortieve verzoening en genezing


“Ik kan geen ander werk op dit terrein bedenken dat zo goed geslaagd is. Een zeer moeilijk en pijnlijk menselijk probleem wordt met geloof, psychologisch inzicht en vertrouwen aangegaan. Rachels Wijngaard zou model kunnen staan voor hen die met vergelijkbare diep verwondende traumatische situaties werken.”

pater Benedict J. Groeschel, CFR

Psycholoog en geestelijk schrijver


“Het behandelingsproces van Rachels Wijngaard is effectief gebleken in het brengen van verlichting in het lijden dat zo gewoon is bij vele mensen na abortus; nachtmerries, depressie, boosheid, relatiemoeilijkheden en een palet aan andere symptomen dat grote persoonlijke, relationele en gezinsproblematiek meebrengt. Met effectieve genezingsprogramma’s zoals Rachels Wijngaard, kunnen we helpen een einde te maken aan dit lijden, en genezing te brengen aan individuen, echtparen en gezinnen.

Kardinaal Justin Rigali, Philadelphia


“Ik beveel Rachels Wijngaard Retraites bijzonder hartelijk aan als een heel effectief dienstwerk aan hen die lijden na abortus.”

Aartsbisschop John J. Myers van Newark


“Rachels Wijngaard is een programma dat de genezing van personen door de christelijke gemeenschap mogelijk maakt. Groepen verwonde post-abortieve vrouwen worden er met tact geleid naar onze Goddelijke Geneesheer om tot genezing van hun psychologische trauma te geraken. De donkerte in hun gedachten wordt verjaagd door de waarheid-houdende groep begeleiders die het eeuwige licht van Gods Woord aanwenden. Verkilde harten worden verwarmd door barmhartige groepleiders die de levende vlam van Gods liefde doorgeven. Een overvloedige oogst staat deze post-abortieve vrouwen die in Rachels Wijngaard willen werken, te wachten.”

Denise Mari, Ph.D., PFC:D,
Voorzitter, Hope Family Resources


“Ik had een aantal jaar geleden het voorrecht een Rachels Vineyard Retreat bij te wonen. De kracht van deze ervaring blijft een impact op mij houden. Moge God uw goede werk zegenen en belonen.”

Bisschop Robert F. Vasa van Baker, OR


“Rachels Wijngaard geeft de kracht van het geloof en de verzoening die alleen Jezus kan brengen. Ik ben dankbaar voor dit apostolaat in het bisdom Nelson en beschouw dit apostolaat als een vitaal deel van onze publieke inzet voor de waardigheid en de heiligheid van het menselijk leven.”

Bisschop John Corriveau van Nelson, BC, Canada


“Ik ben zeer verheugd mijn dankbaarheid te mogen uiten aan u en aan uw voortdurende schitterende dienst aan de Kerk en aan Gods volk. Uw Rachels Wijngaard apostolaat heeft veel mensen hier in het aartsbisdom Oklahoma City geraakt, genezen en geholpen.”

Zeer eerwaarde Eusebius J. Beltran van Oklahoma City


“Theresa en Kevin Burke begrijpen dat het genezen van abortus waar zij zich aan toewijden noodzakelijk is voor onze maatschappelijke transformatie en overleving. De emotionele wonden van vaders, moeders, broers en zussen, grootouders, neven en vrienden zijn te diep… De Burkes integreren therapeutische, medische en pastorale informatie en antwoorden in een werkelijk inlevend en mededogend model.”

Michael Petrides

Catholic Charities, CT


“Rachels Wijngaard is volledig trouw aan het Magisterium van de Kerk en absoluut gewijd aan het promoten van de leer van de katholieke Kerk over de thema’s van het leven en het aanbod van genezende kracht van Christus en Zijn Kerk aan degenen die door hun deelname aan abortus in geheel de wereld zijn verwond.”

Bisschop John Magee van Cloyne, Ierland


“Het is nooit gemakkelijk voor een persoon om terug te keren naar een traumatische ervaring in het verleden en de gebeurtenissen en alle pijnlijke herinneringen die ermee verband houden te herleven. Het programma van Rachels Wijngaard was zo’n genezende ervaring voor allen die zichzelf kwetsbaar opstelden om hun levensverhaal te delen. Parochiepriesters en bisschoppen zoeken naar manieren om aan de noden van mensen te beantwoorden wat betreft genezing en verzoening. Rachels Wijngaard is zeker een prachtig antwoord op deze noden.”

Zeer eerwaarde David R. Choby van Nashville


“De ‘Priests for Life’, ‘Rachel’s Vineyard’ en ‘Silent No More Awareness’ zijn een zegen voor de Kerk, omdat zij in staat zijn de drie hoofdelementen samen te brengen die nodig zijn om een cultuur van het leven op te bouwen: het openbaar maken van de feiten over abortus en de gevolgen ervan, het laten zien van Christus’ barmhartigheid door genezing en verzoening, en het publiek getuigenis geven van zowel de tragedie van abortus als de kracht van genezing.”

Kardinaal Schönborn, aartsbisdom Wenen, Oostenrijk


“Wij hebben mooie getuigenissen gehoord over de genezende kracht en genade die Onze Heer heeft gegeven aan vele vrouwen en mannen die lijden door de pijn van een abortus. In Paraguay, weten we, is er een enorme nood te voorzien in deze kans op genezing aan onze burgers.”

Dra. Nestar de Stark

Uitvoerend secretaris van de pastoraal voor het leven, aartsbisdom Asuncion, Paraguay


“Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten en wel in overvloed.” (Joh. 10, 10)