Waarom de naam Rachel’s Vineyard?

rachels vineyard achtergrond 2

Waar komt de naam Rachel vandaan?

  • Wat betekent de naam Rachels Wijngaard?  De naam “Rachel” verwijst naar een figuur uit het Oude Testament, over wie geschreven is in het boek Jeremia. Het exacte Bijbelse citaat is als volgt:

Dit zegt Jahwe: Hoor het klagen in Rama, het droeve geween: Rachel schreit om haar kinderen en wil niet worden getroost, omdat ze er niet meer zijn. Dit zegt Jahwe: Houd op met schreien, droog uw tranen. Er is uitkomst voor uw lijden – godsspraak van Jahwe -: uw kinderen keren terug uit het land van de vijand. Er is hoop voor de toekomst: ze komen terug naar hun eigen land. (Jeremia 31, 15-17)

Waarom een wijngaard?

Er zijn veel beelden en symbolen die bij een wijngaard horen. Het is een plaats waar de druiven groeien, worden gesnoeid, opgebonden en gereinigd zodat ze een overvloediger oogst kunnen dragen. Een wijngaard is ook een arbeidsplaats waar zoete wijn gemaakt wordt. Misschien is de meest belangrijke associatie met wijn wel van de krachtige en ontroerende woorden van Jezus afkomstig (uit het Evangelie van Johannes hoofdstuk 15).

Blijft in Mij, zoals Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin, als gij niet blijft in Mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets.

  • Rachels Wijngaard neemt dit Schriftwoord ter harte omdat de weekendretraite een geestelijk en emotioneel genezingsproces is. We proberen er het mysterie van de dood te begrijpen en kijken zo naar God in tijden van persoonlijke nood, trauma en het verlies van een menselijk leven.
  • De dood die abortus veroorzaakt leidt tot verdriet en tot een intens verlangen naar iemand die niet meer terugkomt. Wij zullen erover huilen. Wij zullen opnieuw denken over de dingen waar we spijt van hebben, over onze rol in wat er gebeurd is en over het kind dat we missen. Het is vanwege deze pijnlijke momenten van verlies dat we zoeken naar betekenis – een grotere kracht die ons te boven gaat en de werkelijkheid van iets wat volmaakter is dan onze oneindig broosbare menselijkheid. Bij begrafenissen en herdenkingen proberen we onze geliefden in de almachtige omhelzing van de Schepper te plaatsen. Wij zien de beelden in de vele Bijbelse passages waar God spreekt over het herstellen van de lege wijngaarden tot hun bedoelde volheid. Het volgende Schriftvers weerspiegeld dezelfde reis die jij zult afleggen in Rachels Wijngaard:

En daarom weldra lok Ik haar weer naar Mij toe, zorg Ik dat zij naar de woestijn gaat en spreek Ik tot haar hart. Vervolgens geef Ik haar dan de wijngaarden terug en maak Ik het dal van de moeilijkheden tot een poort van hoop. (Hosea 2, 16-17)

Ik neem u als mijn bruid, voor altijd, als mijn bruid, in recht en gerechtigheid, in goedheid en erbarming, als mijn bruid, in onverbrekelijke trouw: dan zult gij Jahwe leren kennen. Op die dag ben Ik – zo luidt de godsspraak van Jahwe ben Ik de hemel ter wille en is de hemel de aarde ter wille. (Hosea 2, 21-23)