Gebeden, Poster en Flyers voor Website Rachel’s Vineyard Nederland

Litanie van vertrouwen

litanie van vertrouwen-page-001Van de veronderstelling dat
ik Uw liefde moet verdienen
Verlos mij, Jezus.
Van de angst dat er niet
van mij gehouden kan worden
Verlos mij, Jezus.
Van de valse zekerheid
dat ik alles heb wat nodig is
Verlos mij, Jezus.
Van de angst dat als ik U vertrouw
dat mij nog wanhopiger zal achterlaten
Verlos mij, Jezus.
Van alle wantrouwen
in Uw woorden en beloften
Verlos mij, Jezus.
Van de opstand tegen
een kinderlijke afhankelijkheid van U
Verlos mij, Jezus.
Van de weigeringen en tegenstribbelingen
in het aanvaarden van Uw wil
Verlos mij, Jezus.
Van zorgen over de toekomst
Verlos mij, Jezus.
Van boosheid over of overdreven
bezig zijn met het verleden
Verlos mij, Jezus.
Van het rusteloze zoeken naar
mijzelf in het huidige moment
Verlos mij, Jezus.
Van het ongeloof in Uw liefde
en aanwezigheid
Verlos mij, Jezus.
Van de angst dat mij meer
gevraagd wordt dan ik te geven heb
Verlos mij, Jezus.
Van het geloof dat mijn leven
geen betekenis of waarde heeft
Verlos mij, Jezus.
Van de angst voor wat liefde
van mij vereist
Verlos mij, Jezus.
Van ontmoediging
Verlos mij, Jezus. 

Dat U mij altijd vasthoudt,
behoudt, van mij houdt
Jezus, ik vertrouw op U.
Dat uw liefde dieper gaat dan mijn zonden
en tekortkomingen, en mij zal veranderen
Jezus, ik vertrouw op U. 
Dat ik niet weet wat morgen brengt
een uitnodiging is om op U te steunen
Jezus, ik vertrouw op U.
Dat u bij mij bent in mijn lijden
Jezus, ik vertrouw op U.
Dat mijn lijden, met het Uwe verenigd,
vrucht zal dragen in dit en het toekomstige leven
Jezus, ik vertrouw op U.
Dat U mij niet verweesd achterlaat,
dat U aanwezig bent in Uw Kerk
Jezus, ik vertrouw op U.
Dat Uw plan beter is
dan al het andere
Jezus, ik vertrouw op U.
Dat U mij altijd hoort
en in Uw goedheid altijd antwoord geeft
Jezus, ik vertrouw op U.
Dat U mij de genade geeft vergeving
te aanvaarden en anderen te vergeven
Jezus, ik vertrouw op U.
Dat U mij alle kracht geeft
die ik nodig heb voor wat gevraagd wordt
Jezus, ik vertrouw op U.
Dat mijn leven een gave is
Jezus, ik vertrouw op U.
Dat U mij zult leren U te vertrouwen
Jezus, ik vertrouw op U.
Dat U mijn Heer en mijn God bent
Jezus, ik vertrouw op U.
Dat ik Uw geliefde ben
Jezus, ik vertrouw op U. 
 
Oorspronkelijk is dit gebed geschreven door Sisters of Life